Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Nasz kompleks leczniczy wraz z Dworem Krojanty z przełomu XVIII i XIX wieku otoczony jest  piętnastoma hektarami starego parku, a od strony zachodniej przylega do niego jeszcze przeszło sto hektarów lasów państwowych nadających się do spacerów i wycieczek.
Krojanty są wsią leżącą w sercu Borów Tucholskich, pięć kilometrów od Parku Narodowego i zaledwie kilka kilometrów od wspaniałego jeziora Charzykowskiego.
Położenie to pozwala nie tylko na spacery w ciszy, lecz także  na wycieczki powozem, jazdy konne lub wyprawy rowerowe. Rezerwat biosfery tworzony na naszym terenie gwarantuje swoisty mikroklimat i gwarantuje odnowienie sił fizycznych, jak i odprężenie psychiczne.


Bory Tucholskie

Bory Tucholskie są jednym z największych obszarów leśnych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Rozciąga się on na obszarze Równiny Charzykowskiej i Tucholskiej, w dorzeczu Wdy oraz środkowej i górnej Brdy.
Swoje piękno zawdzięcza rejon ten ostatniemu zlodowaceniu bałtyckiemu.
Dominującą formą terenu są piaszczyste równiny sandrowe porośnięte obecnie borem sosnowym. Rzeźba terenu jest urozmaicona licznymi jeziorami i dolinami rzecznymi oraz pagórkami wydm. Walory krajobrazu, ogromne powierzchnie leśne, obecność wielu unikatowych gatunków flory  (sosny, dęby, graby, osiki, brzozy, cisy) i fauny (orzeł bielik, głuszec, żuraw, czapla siwa, wydra), zadecydowały o wytypowaniu Borów Tucholskich jako przyszłego Światowego Rezerwatu Biosfery.
Ten niebywały system ochronny tworzą obecnie: Zaborski Park Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Bory Tucholskie, utworzony w 1996 r. na powierzchni 4789,34 ha. Lasy zajmują 79%, a wody 11% powierzchni.
Otulina Parku zajmuje powierzchnię 10292 ha.
Park obejmuje północno-zachodnią część Borów Tucholskich położoną na Równinie Charzykowskiej. Wyodrębniony został on w całości z Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Centralną częścią Parku Narodowego jest Struga Siedmiu Jezior. Jest to ciąg siedmiu jezior rynnowych: Ostrowite, Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Skrzynka i Mielnica.

Obszar Borów Tucholskich  pozwala spędzać czas na aktywnym wypoczynku umożliwiając uprawianie sportów wodnych (żeglarstwo, spływy kajakowe), jak i turystyki pieszej czy rowerowej,   co umożliwia wielość wyznaczonych do tego szlaków rowerowych czy kajakowych.
Bory Tucholskie to bogactwo walorów naturalnych, jak i antropogenicznych np. Kamienne Kręgi w Odrach czy też unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach – akwedukt w Fojutowie.