Rehabilitacja po udarze, wylewie

Rehabilitacja po udarze, wylewie

Program rehabilitacyjny po udarach i wylewach  (14 -21 dni). Program przeznaczony dla pacjentów od II etapu rehabilitacji, czyli od chwili gdy pacjent może samodzielnie wykonać kilka kroków. Leczenie poprawia koordynację ruchową i ogólną sprawność motoryczną pacjenta.

Program dobierany jest do dolegliwości każdego pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia przez lekarza kliniki. Plan leczenia  proponowany  jest po zbadaniu chorego i analizie wyników badań.

Dlaczego nie warto czekać z podjęciem rehabilitacji po udarze mózgu?

W przypadku pacjentów po przebytym udarze mózgu rehabilitacja stanowi kluczowy element w procesie powrotu do zdrowia. Powinna ona być rozpoczęta jak najwcześniej przez zespół specjalistów pod kontrolą lekarską. Ma ona na celu zachowanie i przechowanie prawidłowych wzorców ruchowych. Pacjent nieprawidłowo prowadzony lub pozostawiony bez opieki nabiera nieprawidłowych nawyków i wzorców co wpływa na niego negatywnie i może znacznie wydłużyć okres późniejszej rehabilitacji. Dawniej uważano,że plastyczność mózgu dorosłego człowieka ogranicza się do 6 miesięcy po udarze. Aktualnie okres ten szacowany jest na 5-6 lat, a wielu naukowców zakłada, że jest on nawet dłuższy. Mimo ciągłych badań w tej dziedzinie i wielu rozbieżnych opinii, wszyscy specjaliści podkreślają, że dla każdego pacjenta w powrocie do zdrowia najważniejsza jest wczesna rehabilitacja neurologiczna zapewniające adekwatne bodźce fizjologiczne.