Rozbudowa systemu ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w hotelu w miejscowości Krojanty

Rozbudowa systemu ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w hotelu w miejscowości Krojanty

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja pn. „Rozbudowa systemu ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w hotelu w miejscowości Krojanty” mająca na celu „Rozwój prowadzonej działalności poprzez proekologiczne rozwiązania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – montażu pompy ciepła przy Klinice Rehabilitacyjnej w Krojantach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W wyniku realizacji operacji zostały osiągnięte zakładane wskaźniki. Liczba obiektów, w których rozpoczęto wykorzystywanie OZE-1 oraz liczbę osób korzystających z obiektów wykorzystujących OZE- 250 osób.