Kriokomora

Kriokomora

Krioterapia stosowana jest od wielu lat z powodzeniem przy różnego rodzaju schorzeniach głównie reumatoidalnych. Krioterapia kojarzona jest przeważnie jako krioterapia miejscowa. Istnieje jednak jeszcze jeden rodzaj krioterapii tzw. Krioterapia całego ciała, która z racji wymaganego sprzętu oraz ceny kriokomory jest stosunkowo mało znana. Krioterapia całego ciała polega na umieszczeniu osoby w komorze kriogenicznej, w której temperatura wynosi od -120 °C -130 °C. Dla uzyskania efektu krioterapeutycznego ważne jest, aby ochładzana była powierzchnia całego ciała łącznie z głową, na powierzchni, na której znajduje się najwięcej termoreceptorów odpowiedzialnych za efekt terapeutyczny.

Krioterapia ogólnoustrojowa wykorzystuje fizjologiczne i ustrojowe reakcje na zimno, w celu wspomagania leczenia podstawowego i ułatwienia leczenia ruchu. W procesie leczenia i rehabilitacji stosowane są skrajnie niskie temperatury w granicach od -120 °C do -130 °C, uzyskiwane dzięki wykorzystaniu ciekłego powietrza.

Po zabiegach krioterapii całego ciała niezbędna jest kinezyterapia, której wykonanie jest warunkiem koniecznym, aby zabieg przyniósł żądany efekt terapeutyczny. Kinezyterapia jest zespołem ćwiczeń wykonywanych na przyrządach pod kierunkiem fizjoterapeuty, trwającym zwykle 20-30 minut.
Zadaniem kinezyterapii jest przywrócenie stereotypów ruchowych, które będą zapobiegać przeciążeniom.

Dzięki kuracji w komorze niskotemperaturowej (minimum 8 do 14 zabiegów), usprawnianie jest bardziej intensywne i uogólnione. Pozwala to na zmniejszenie lub nawet odstawienie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych i niejednokrotnie na wielomiesięczne remisje chorób przewlekłych.

Komora niskich temperatur znajduje szerokie zastosowanie w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji.


Najcenniejsze efekty lecznicze krioterapii ogólnej to:

- czynne, obwodowe przekrwienie tkanek, które powoduje lepszą przemianę materii i szybszą eliminację szkodliwych produktów metabolizmu, przez co decyduje o szybszym gojeniu się urazów i zapaleń,
- uczucie subiektywnej bezbolesności, które ułatwia większą intensywność i skuteczność stosowania rehabilitacji ruchowej (kriorehabilitacji), który przy powtarzanych zabiegach krioterapii utrzymuje się przez długi czas,
- rozluźnienie mięśni szkieletowych, wzmocnienie ich siły,
- zmniejszenie obrzęku w obrębie stawów i tkanek miękkich,
- wzrost odporności organizmu,
- wzrost poziomu korzystnych hormonów w surowicy krwi,
- korzystny wpływ na psychikę (poziom lęku, niepokoju i pobudliwości ulegają obniżeniu, wzrasta percepcja i procesy decyzyjne oraz wytrzymałość Ośrodkowego Układu Nerwowego na zmęczenie),
- wzmocnienie struktury powierzchniowych naczyń krwionośnych,
- poprawa kolorytu skóry oraz korzystne działanie kosmetyczne,
- opóźnienie procesu starzenia (efekt antyoksydacyjny),
- odnowa biologiczna organizmu,
- poprawa samopoczucia, relaks, rześkość, rozluźnienie.