Armeo

Armeo

ARMEO
Jest to najnowsze urządzenie do  usprawniania kończyny górnej. Jego konstrukcja i możliwości pozwalają na przywrócenia sprawności pacjentom ortopedycznym, a szczególnie dobre efekty przynosi w pracy z pacjentami neurologicznymi. Zastosowana jest w nim metoda feedbacku umożliwiająca skuteczne torowanie nerwowo-mięśniowe przy ciągłej kontroli jakości i celowości ruchu.
Budowa urządzenia jest prosta. Oprogramowanie zrozumiałe dla każdego pacjenta, a duże spektrum  możliwości regulacyjnych umożliwia działanie globalne, jak i wyizolowaną pracę na każdym ze stawów z osobna.

Leczenie

Rehabilitacja