Wadit

Wadit

Wadit
Aparat WaDiT przeznaczony jest do stymulacji nerwów i mięśni za pomocą prądu elektrycznego. Nowością jest to, że aparaty WaDiT wywołują oddziaływanie bioelektryczne i biochemiczne równocześnie w tym samym miejscu organizmu. W zależności od rodzaju leczenia sygnał może być modulowany częstotliwościowo i amplitudowo. Organizm poddawany zabiegowi wykazuje dużą reaktywność w leczeniu: stanów pourazowych, zapalnych i zwyrodnieniowych chorób układu kostnego, obwodowych chorób neurologicznych, zaburzeń krążenia i schorzeń metabolicznych (również w  leczeniu otyłości).

Leczenie

Rehabilitacja