Interdynamik

Interdynamik

Interdynamik umożliwia wykonywanie zabiegów  prądami interferencyjnymi wg Nemec, jonoforezy oraz galwanizacji.
Prądy generowane przez Interdynamic ID-4C zostały opisane przez Nemec'a i nazwane prądami interferencyjnymi.
Prądy te  powstają w wyniku interferencji w tkankach dwóch prądów sinusoidalnych średniej częstotliwości (ok. 4000Hz), których częstotliwości mało różnią się od siebie. Wyróżnia się prądy interferencyjne statyczne, dynamiczne i przerywane.
Prądy generowane przez ten aparat służą między innymi do leczenia zespołów bólowych narządu ruchu, do stymulacji mięśni w zanikach prostych oraz stosowane są w celu usprawnienia krążenia obwodowego.
Zabieg jonoforezy polega na wprowadzeniu do tkanek za pomocą prądu stałego jonów działających leczniczo.  Wykorzystuje się go w leczeniu stanów zapalnych, zespołów bólowych, nerwobóli, utrudnionych zrostów kostnych czy owrzodzeniach. Natomiast galwanizacja polega na przepływie prądu stałego przez części ciała chorego poddawane leczeniu. Galwanizacja z powodzeniem stosowana jest przy nerwobólach, polineuropatiach, zespołach bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, zaburzeniach krążenia obwodowego, utrudnionych zrostach kostnych.

Leczenie

Rehabilitacja