Wyniki leczenia

Wyniki leczenia

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań pokazują, że stosowana u nas rehabilitacja szerokopasmowa przynosi lepsze wyniki od rehabilitacji klasycznej. U większości pacjentów udaje się uzyskać poprawę w postaci zmniejszenia bólu oraz zwiększenia sprawności ruchowej.